Eğitim: Mükemmel Kuruluşlarda Stratejik Planlama ve Hedeflere Ulaşmak için Süreç Proje Yönetimi

0

Mükemmel Kuruluşlarda Stratejik Planlama, Hedefler, Hedeflere Ulaşmak için Süreç Yönetimi ve Proje Yönetimi

Konuşmacı : Dr. Engin Sağdıç ( KİM Kalite İyileştirme Merkezi – Yönetici Ortak )
Amaç: Seminer EFQM Mükemmellik Modeli’nde stratejik planlama, hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşabilmek için süreç ve proje yönetim sisteminin nasıl ele alındığını ve nasıl uygulanması gerektiğine yöneliktir.

İçerik:

EFQM Mükemmellik Modeli
Stratejik Planlama
Hedeflerin belirlenmesi
Süreç Yönetim Sistemi
Örnek kuruluş uygulamaları
Olası – mevcut soru ve sorunların tartışılması

Kimler katılmalı:

Kuruluşlarında stratejik planlama ve süreç yönetim sistemi sorumluluğunu üstlenmiş ve üstlenecek üst ve orta kademe yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, profesyoneller.

Katılım Ücretsizdir! Kontenjan SınırlıdırKayıt yaptırmak için : TIKLAYIN 

Önemli Notlar:

Kontenjan 106 kişi ile sınırlıdır.

Ücretsiz eğitime kayıt yaptırarak kontenjanda yer almış olmasına rağmen, eğitime katılmayan kişilerin başka eğitimlere kayıtları kabul edilmeyecektir.

Eğitimlerden olabildiğinde fazla sayıda kurumun faydalanması amacıyla, aynı eğitime aynı kurumdan 3 kişiden fazla kayıt kabul edilemeyecektir.